ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ

Η εταιρεία ALARM SYSTEM SECURITY ιδρύθηκε με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Οι στρατηγικές μας αποφάσεις βασίζονται στις κατευθυντήριες αρχές που έχουμε θέσει και αυτές είναι η ακεραιότητα, η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα.

Για αυτό το λόγο, συνθέσαμε τρεις πυλώνες που διέπουν τη λειτουργία μας:

  • Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σχεδιασμού μέτρων ασφαλείας
  • Χρήση τεχνολογιών αιχμής για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων ασφαλείας
  • Επένδυση σε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό - Αυστηρά κριτήρια επιλογής των καλύτερων ανθρώπων

Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε σταθερές και πιστές συνεργασίες με τους πελάτες μας, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα επαγγελματικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας.

ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ

Αναπτυσσόμαστε στρατηγικά και οργανικά καλύπτοντας τις ανάγκες και ξεπερνώντας τις προσδοκίες των πελατών μας. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που οι πελάτες μας έχουν στο μυαλό τους τις υπηρεσίες ασφαλείας, πηγαίνοντας καθημερινά ένα βήμα παραπέρα. Βάζουμε πρώτα τον πελάτη, διατηρούμε ανοιχτή και συνεχή επικοινωνία, και μένουμε πιστοί στις κατευθυντήριες αρχές μας:

  • Εμπιστοσύνη, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες, το προσωπικό και οι συνεργάτες μπορούν να βασιστούν σε εμάς
  • Ακεραιότητα - Τιμάμε τις δεσμεύσεις μας και κάνουμε πάντα αυτό που λέμε
  • Αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας

Τι σημαίνει για εμάς η ασφάλεια

Ασφάλεια, ένα κορυφαίο δικαίωμα του ανθρώπου συγκρινόμενο ακόμη και μ'αυτό της ελευθερίας.
Ασφάλεια, η αίσθηση της μη απειλής και επιβολής κατά της ζωής και της περιουσίας.
Ασφάλεια, η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα αγαθά του.
Ασφάλεια, η αποτελεσματική και άμεση θωράκιση κατά των εκδηλωθέντων κινδύνων.
Ασφάλεια, η έγκαιρη και ικανοποιητικήκινητοποίηση και επέμβαση για την αντιμετώπιση των εκδηλωθέντων κινδύνων.